Pane Di Pompei – chléb starý přes 2000 let

Všichni známe Pompeje, římské město na svazích Vesuvu, které v roce 79 n. l. zcela zatopila láva. Z jeho vykopávek jsou každý den vykopávány nové pozůstatky a fragmenty starověké civilizace Římské říše. Mezi jejími pozůstatky pohřbenými popelem a pemzou byla i pec plná ohořelých, ale neporušených bochníků chleba, nalezená v pekárně v Pompejích. Tento typ bochníku se nazýval Pane Di pompei – Panis Quadratus a v rozporu s tím, co by se mohlo zdát z jeho názvu, měl kulatý tvar a vyznačoval se osmi stejně velkými dílky. Na jeho historii se podíváme v dnešním článku.

Pane Di Pompei, Panis Qudratus – Základ stravy starých Římanů

Název možná odkazuje na čtyři čáry, kterými bylo na povrchu vytvořeno osm výsečí: quadratus znamená nakonec se čtyřmi čarami. Panis quadratus měl také další zvláštnost: vodorovnou čáru po obvodu, o níž se toho ví jen velmi málo, počínaje důvodem, proč byla vyrobena. Chléb byl základem stravy starých Římanů, která byla založena na tzv. středomořské triádě (Triade mediterranea): obiloviny (chléb), olivy (olivový olej) a hrozny (víno). Jen v Pompejích se údajně nacházelo až 30 pekáren, z nichž každá denně produkovala velké množství chleba.

Ve starověkém Římě ještě nebyla pšenice preferovanou surovinou pro výrobu chleba: panis se vyráběl z mouky pocházející z obilovin, které již nebyly rozšířené, jako například Triticum Silicum nebo Triticum Dicoccum. Chléb byl jídlem pro bohaté a na stolech chudých se objevoval jen zřídka, ti se museli spokojit s polévkami a kašemi. Zpočátku se o pečení chleba staraly ženy nebo kuchařky v bohatých rodinách: postava profesionálního pekaře se objevuje kolem 3. století př. n. l.

Různé druhy chleba pro různé dny v týdnu

Ve starověkém Římě se vyráběly různé druhy chleba: z každého obilí se připravoval jiný chléb. Rozdíl však nebyl jen v chuti: každý chléb odpovídal jinému dni v týdnu.

Panis Farreus – Pondělí

Panis Farreus byl chléb ze špaldové mouky. Panis Farreus je jedním z mála římských chlebů, které známe, a to díky tomu, že tento chléb byl spojen s velmi zvláštní příležitostí, Confarreatio. Confarreatio byla nejstarší forma římského sňatku. Šlo o náboženský akt: spočívala v obětování koláče ze špaldy, při kterém byli kromě snoubenců přítomni také pontifex maximus (nejvyšší kněz), flamen dialis a 10 svědků a při kterém snoubenci pronesli předem stanovená obřadná slova.

Panis Nauticus – úterý

Úterý bylo dnem chleba Panis Nauticus: známého také jako “galette” námořníků; doprovázel je během jejich plaveb ve Středomoří, protože díky svému složení byl nejvhodnější pro dlouhodobé skladování

Panis Quadratus – středa

Středa byla dnem Panis Quadratus, který se, mimo jiné, našel se obchodech s chlebem v Pompejích, z čehož lze usuzovat, že dnem erupce v Pompejích byla středa. V roce 79 n. l. vybuchl Vesuv a pohřbil římská města Pompeje a Herkulaneum popelem, který je uchoval po staletí. Uprostřed trosek těchto měst archeologové objevili pece obsahující zuhelnatělé bochníky chleba zvané panis quadratus (Pane Di Pompei). Jednalo se o velké kulaté kváskové chleby rozdělené na osm dílů s otvorem uprostřed bochníku. Často měly na kůrce otisknuté identifikační razítko a před pečením měl každý chléb kolem “pasu” uvázanou šňůrku.

Panis Adipatus

Čtvrtek byl dnem Panis Adipatus. Tento chléb je podobný focaccii, s těstem obohaceným kousky sádla nebo slaniny.

Panis Militaris

Pátek pokračoval Panis Militaris, vyhrazeným pro vojáky: ve 3. století n. l. existovaly dva druhy: mundus, který se vyráběl ve městech a rozdával se vojákům, když byli v kasárnách, a castrensis, používaný v táborech během vojenských tažení. Stejně jako panis nauticus se vyznačoval tím, že vydržel dlouho.

Panis Siligeneo Flore

A konečně o sobotách končil výrobu Panis Siligeneo Flore: bílý chléb z mouky Triticum Silicum (měkká pšenice), který byl považován za nejlepší chléb, který bylo možné na trhu sehnat

Výzkum Farrella Monaca

Farrell Monaco je kulinářská archeoložka, a jako první se zabývala těmito bochníky chleba nalezenými při vykopávkách v Pompejích, studovala jejich strukturu a pokusila se rekonstruovat jejich recepturu a proces pečení. Její výzkum začal studiem fresek a spisů o jídle a poté rekonstruovala jednotlivé kroky a ingredience. Ostatně upéct dobový chleba se pokusili taktéž v Britském muzeu. Jak to dopadlo, se můžete podívat na následujícím vídeo. Co je nicméně zcela jasné, že chleba Pane Di Pompei stále skrývá nezodpovězené otázky, které možná nikdy zodpovězeny ani nebudou.

Napsat komentář